ThaiInChina.com

คนไทยในจีน นักเรียนเก่าจีน ชุมนุมจีนศึกษา และภาษาจีนออนไลน์ ยินดีต้อนรับค่ะ ^_^

สถานทูตไทย ที่ปักกิ่งจะมีกิจกรรมสำหรับวันสงกรานต์ไหมคะ?

คือหนูมาเรียนต่อที่จีนปีนึง อยู่ที่มณฑลเหอเป่ย

พอดีอยู่ใกล้ๆปักกิ่ง ต่อรถไฟไปไม่นานก็ถึงแลบ้ว

หนูเลยอยากหากิจกรรมทำช่วงปีใหม่ไทยค่ะ

 

อยากถามว่าพอมีพี่ๆคนไหนทราบบ้างไหมคะว่าที่สถานฑูตไทยที่ปักกิ่งมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะ?

 

Views: 69

Reply to This

Replies to This Discussion

กิจกรรมสงกรานต์ต้องรอดูใกล้ๆสงกรานต์ค่ะ บางปีก็มีงานบางปีก็ไม่มีงานค่ะ

Reply to Discussion

RSS

© 2021   Created by IceCoffee.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service