ThaiInChina.com

คนไทยในจีน นักเรียนเก่าจีน ชุมนุมจีนศึกษา และภาษาจีนออนไลน์ ยินดีต้อนรับค่ะ ^_^

อยากสอบถามเรื่องคุณหมิงด้วยคนค่ะ

รบกวนช่วย add ด้วยนะคะ nu_kiang@hotmail.com

Views: 35

© 2020   Created by IceCoffee.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service