ThaiInChina.com

คนไทยในจีน นักเรียนเก่าจีน ชุมนุมจีนศึกษา และภาษาจีนออนไลน์ ยินดีต้อนรับค่ะ ^_^

แต่งประโยคจากคำศัพท์ภาษาจีนประจำวัน

มาฝึกภาษาจีนด้วยการ แต่งประโยคจากคำศัพท์ภาษาจีนประจำวันกันค่ะ


คำศัพท์ประจำวัน 18 Nov 09

啤酒(名)
píjiǔ
อ่านว่า ผีจิ่ว
แปลว่า เบียร์

ตัวอย่าง
他一口气喝了一瓶啤酒
แค่แป็บเดียวเขาดื่มเบียร์หมดไปแล้ว 1 ขวด

ลองแต่งประโยคกันดูเล่นๆได้นะคะ ^_^

Views: 7571

Replies to This Discussion

我喝了啤酒了.
德国人很喜欢喝啤酒。
wo papa zui xihuan he pijiu.


ภาษาจีนในคอมหายไปไหนไม่รู้
เอาพินยินไปก่อนนะคะ
啤酒把我喝完了.

ถูกป่าวหว่า อิอิ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2010

人见人爱
อ่านว่า rén jiàn rén ài
แปลว่า ใครเห็นใครก็รัก

ตัวอย่างประโยค
她是个人见人爱的女孩儿.
tā shì gè rén jiàn rén ài de nǚháir
เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ใครเห็นใครก็รักคนหนึ่ง
让我试试!
ràng wǒ shìshi

我真的不喜欢啤酒的香味.
wǒ zhēn de bù xǐ huān pí jiǔ de xiāng wèi
IceCoffee said:
วันที่ 11 พฤษภาคม 2010

人见人爱
อ่านว่า rén jiàn rén ài
แปลว่า ใครเห็นใครก็รัก

ตัวอย่างประโยค
她是个人见人爱的女孩儿.
tā shì gè rén jiàn rén ài de nǚháir
เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ใครเห็นใครก็รักคนหนึ่ง

nǐ shì gè rén jiàn rén ài de nǚ hái zǐ
你是个人见人爱的女孩子,
nǐ shēn biān zǒng yǒu hěn duō nán zǐ zhuī qiú
你身边总有很多男子追求。
//众所周知
อ่านว่า zhòng suǒ zhōu zhī
แปลว่า เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป

คิดได้สองประโยคจ้า ถูกหรือเปล่าเอ่ย?
众所周知, 我希望去中国读书。
zhòng suǒ zhōu zhī,
wǒ xīwàng qù zhōngguó dúshū

众所周知, 他的唱工很好
zhòng suǒ zhōu zhī
tā de chànggōng hěnhǎo
วันที่ 14 พฤษภาคม 2010

赞成
อ่านว่า zànchéng
แปลว่า เห็นด้วย

ตัวอย่างประโยค
你是赞成 ,还是反对?
nǐ shì zànchéng,háishì fǎnduì
คุณเห็นด้วย หรือว่าไม่เห็นด้วย?

我完全赞成你的观点。
Wǒ wánquán zànchéng nǐ de guāndiǎn。
ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับความคิดเห็นของคุณ
同意 ใช้เหมือนกันไหมคะ

IceCoffee said:
วันที่ 14 พฤษภาคม 2010

赞成
อ่านว่า zànchéng
แปลว่า เห็นด้วย

ตัวอย่างประโยค
你是赞成 ,还是反对?
nǐ shì zànchéng,háishì fǎnduì
คุณเห็นด้วย หรือว่าไม่เห็นด้วย?

我完全赞成你的观点。
Wǒ wánquán zànchéng nǐ de guāndiǎn。
ฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับความคิดเห็นของคุณ
//赞成
อ่านว่า zànchéng
แปลว่า เห็นด้วย

แวะมาร่วมสนุก ถ้าผิดตรงไหนแนะนำได้นะคะ

很抱歉,我妈妈不赞成你们的意见
hěn bào qiàn , wǒ mā ma bú zàn chéng nǐ men de yì jiàn
I am sorry, my mother does not endorse your opinions.
//国王
อ่านว่า guó wáng
แปลว่า พระมหากษัตริย์

ประโยคนี้ไม่ได้แต่งเองแต่นำมาจากข่าวค่ะ _/|\_

泰国国王普密蓬·阿杜德深受泰国民众尊重和爱戴
tài guó guó wáng Bhumibol Adulyadej
shēn shòu tài guó mín zhòng zūn zhòng hé ài dài
Thai King Bhumibol Adulyadej
is well respected and loved by the people of Thailand.

RSS

© 2020   Created by IceCoffee.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service