ThaiInChina.com

คนไทยในจีน นักเรียนเก่าจีน ชุมนุมจีนศึกษา และภาษาจีนออนไลน์ ยินดีต้อนรับค่ะ ^_^

มุมสุภาษิตจีน

Views: 2964

Replies to This Discussion

คำศัพท์ประจำวัน 21 Dec 09

วันนี้มาเป็นสุภาษิตบ้างนะคะ

喜笑颜开(成语)
xǐxiàoyánkāi
อ่านว่า สี่เซี่ยวเหยียนไค
แปลว่า ร่าเริงยินดีเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

เช่น 老人一见到孙子就喜笑颜开的
Lǎorén yí jiàndào sūnzi jiù xǐxiàoyánkāi de
คนแ่ก่พอได้เจอหลาน ก็ร่าเริงใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
^_^
คำศัพท์วันที่ 12 มีนาคม 2010
วันนี้เป็นสุภาษิตบ้างนะคะ

有钱能使鬼推磨
อ่านว่า yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mò
แปลว่า มีเงินสามารถจ้างผีโม้แป้งได้
อุปมาอุมัยว่า คนมีเงินสามารถใช้เงินจ้างให้ใครทำอะไรก็ได้
With money you can make the devil turn the millstone
วันที่ 10 พฤษภาคม 2010

自相矛盾
อ่านว่า zì xiāng máo dùn
แปลว่า ขัดแย้งในตัวเอง มักใช้สำหรับคำพูดหรือความคิดที่ขัดแย้งในตัวเอง

ตัวอย่างประโยค
他的话自相矛盾,没有定准。
คำพูดของเค้าขัดแย้งในตัวเอง ไม่มีความชัดเจนแน่นอน
自知之明
อ่านว่า zì zhī zhī míng
แปลว่า รู้จักข้อพกพร่องของตัวเอง , รู้จักตัวเอง ประเมินตัวเองได้ถูกต้อง (self-awareness)

^_^
สุภาษิตจีนวันที่ 4 สิงหาคม 2010

วันนี้เป็นสุภาษิตจีนบ้างนะคะ

化敌为友,不战而胜

huà dí wéi yǒu,bú zhàn ér shèng

เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร,ชนะโดยไม่ต้องออกรบ
คำศัพท์วันที่ 13 สิงหาคม 2010

智者不争口舌之胜
zhìzhě bù zhēng kǒushé zhī shèng
คนฉลาดไม่เอาชนะด้วยการโต้เถียง

จากคำสอนของขงจื้อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2010

向前看,不记旧恶
มองไปข้างหน้า ไม่จดจำความแค้นในอดีต

คำสอนของขงจื๊อ
สุภาษิตจีนวันที่ 23 สิงหาคม 2010

安居乐业
ān jū lè yè
ใช้ชีวิตที่เหมาะสมและทำงานอย่างมีความสุข

^_^
 游刃有余

 

อ่้านว่า yóu rèn yǒu yú

แปลว่า เคลื่อนใบมีดแล้วยังเหลือพื้นที่ว่าง


ความหมาย พ่อครัวที่มีฝีมือคนหนึ่งซึ่งขณะผ่ากระดูกวัวผ่านช่องกระดูกวัวจะที่มีขนาดเล็กมากๆแล้ว แต่ก็ยังสามารถผ่าโดยเหลือพื้นที่ว่างได้ 

เป็นการเปรียบเทียบถึงการทำงานที่ ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี ย่อมสามารถทำงานได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพ

 

ตัวอย่างเช่น

如果你能够认真的对待每一件事,那么你做起事来就游刃有余了!

rúguǒ nǐ nénggòu rènzhēn de duìdài měi yíjiàn shì,nàme nǐ zuòqǐshìlái jiù yóurènyǒuyú le

หากเธอตั้งใจจริงกับทุกๆเรื่องอย่างเพียงพอแล้วล่ะก็ เธอก็จะสามารถทำงานนั้นให้ออกมาได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

 

他经验丰富,做这项工作游刃有余

Tā jīngyàn fēngfù,zuò zhèxiàng gōngzuò yóurènyǒuyú。

เขาผ่านประสบการณ์มาอย่างโชกโชน จะต้องสามารถทำโครงการนี้ได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพแน่นอน

 

 

 

 

ยอดเยี่ยมครับ จะคอยติดตามกระทู้นี้ครับ

 

 

 

วันนี้มีคำสอนของขงจื๊อมาฝากค่ะ :)

 

่己所不欲,勿施于人

jǐ suǒ bù yù,wù shī yú rén

สิ่งที่ตนไม่ต้องการ อย่ากระทำต่อผู้อื่น

路遙知马力, 日久见人心

lù yáo zhī  mǎ lì ,rì jiǔ jiàn rén xīn

ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน

 

俗话说 :“会说不如会听"

sú huà shuō : huì shuō bùrú huì tīng 

คำโบราณกว่าไว้ : พูดเป็นไม่สู้ฟังเป็น

RSS

© 2020   Created by IceCoffee.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service