ThaiInChina.com

คนไทยในจีน นักเรียนเก่าจีน ชุมนุมจีนศึกษา และภาษาจีนออนไลน์ ยินดีต้อนรับค่ะ ^_^

ศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวไทย

วันที่ 1 Dec 2010

เดือนนี้เป็นศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของไทยค่ะ
เผื่อเพื่อนๆจะได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของไทยเป็นภาษาจีนและชวนเพื่อนคน
จีนมาเที่ยวเมืองไทยได้นะคะ ^_^

大皇宫
dà huáng gōng
พระบรมมหาราชวัง

Views: 2966

Replies to This Discussion

วันที่ 2 Dec 2010

玉佛寺
yù fó sì
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันที่ 3 Dec 2010

黎明寺
lí míng sì
วัดอรุณราชวราราม
วันที่ 4 Dec 2010


云宫
yún gōng
พระที่นั่งวิมานเมฆ
วันที่ 7 Dec 2010

皇家广场
huáng jiā guǎng chǎng
สนามหลวง
วันที่ 8 Dec 2010

暹罗广场
xiān luó guǎng chǎng
สยามแสควร์
วันที่ 9 Dec 2010

暹罗模范购物中心
xiān luó mó fàn gòu wù zhōng xīn
สยามพารากอน

วันที่ 10 Dec 2010

群桥购物中心
qún qiáo gòu wù zhōng xīn
ศนย์การค้ามาบุญครอง

วันที่ 13 Dec 2010

 

论毗尼公园
lùn pí ní gōngyuán
สวนลุมพินี

วันที่ 14 Dec 2010


秋千架
qiū qiān jià
เสาชิงช้า


วันที่ 15 Dec 2010


四面佛
sì miàn fó
พระพรหม 4 หน้า

วันที่ 16 Dec 2010


阿难达皇殿

ā nán dá huáng diàn
พระที่นั่งอนันตสมาคม

วันที่ 19 Dec 2010


鲁实行宫

lǔ shíxíng gōng
พระราชวังดุสิต

RSS

© 2020   Created by IceCoffee.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service