ThaiInChina.com

คนไทยในจีน นักเรียนเก่าจีน ชุมนุมจีนศึกษา และภาษาจีนออนไลน์ ยินดีต้อนรับค่ะ ^_^

บทเรียนภาษาจีนเดือนพฤษภาคม 2010 : 紫色的茄子 มะเขือม่วง

บทเรียนภาษาจีนเดือนพฤษภาคม 2010 : 紫色的茄子มะเขือม่วง

ฟังบทเรียนได้ที่นี่ค่ะ : http://www.thaiinchina.com/profile/LearnChinese (คลิกเลือกเพลงชื่อ 25 May 2010 นะคะ)


汉生:林青,你干嘛去了?


Hàn shēng : Lín qīng nǐgànmá qùle?


ฮ้านเซิง : หลินชิง คุณไปทำอะไรที่ไหนมาหรอ?林青:我刚刚买菜去了。


Lín qīng : wǒgānggāng mǎicài qùle


หลินชิง : ฉันเพิ่งไปซื้อผักมา汉生:你买了什么?


Hàn shēng : nǐmǎile shénme


ฮ้านเซิง : คุณซื้ออะไรมาบ้างล่ะ?林青:看,我买了紫色的茄子、金黄的南瓜、绿油油的蔬菜和红彤彤的西红柿


Lín qīng : kàn , wǒmǎile zǐsè de qiézi, jīnhuáng de nánguā, lǜyóuyóu
de shūcài hé hóngtōngtōng de xīhóngshì.


หลินชิง : ดูสิ ฉันซื้อมะเขือม่วง, ฟักทองสีเหลืองทอง, ผักสีเขียวๆ, และ มะเขือเทศสีแดงๆ มาล่ะ


[English]


Han Sheng: Lin Qing, what did you do?


Lin Qing: I bought some vegetables just now.


Han Sheng: What did you buy?


Lin Qing: Look, I bought purple eggplant, golden pumpkin, greens and red tomato.คำศัพท์


1. 买菜 mǎicài ซื้อผัก


2. 紫色 zǐสีม่วง


3. 茄子 qiézi มะเขือ


4. 金黄 jīnhuáng เหลืองทอง


5. 南瓜 nánguā ฟักทอง


6. 绿油油 lǜyóuyóu สีเขียวๆ


7. 蔬菜 shūcài ผัก


8. 红彤彤 hóngtōngtōng สีแดงๆ


9. 西红柿 xīhóngshì มะเขือเทศThank you cslpod

Views: 163

Comment

You need to be a member of ThaiInChina.com to add comments!

Join ThaiInChina.com

Comment by alalawen on June 22, 2010 at 3:56am
thanks kar^^ this site really interesting and useful.
Comment by PACHARAWUN on May 29, 2010 at 6:57am
thank you
Comment by IceCoffee on May 26, 2010 at 11:44am
^_^
Comment by ploipailin suebsri on May 25, 2010 at 11:13pm
ขอบคุณคร้าา

© 2017   Created by IceCoffee.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service